Blog

9 ทักษะที่ AI ทำแทนมนุษย์ไม่ได้

20 พฤษภาคม 2564

“Hard Skills” เป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ ในขณะที่ Soft skills คือทักษะทางสังคม หรือ ทักษะทางอารมณ์ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด หรือได้มาจากการฝึกฝนที่ยาวนาน การเรียนรู้ Hard Skills และ Soft Skills นั้นมีความเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันอยู่ การที่เรามี Soft Skills ที่ดีก็อาจช่วยต่อยอดทำให้การเรียนรู้ Hard Skills ง่ายขึ้น เช่น หากเรามีทักษะการสื่อสารที่ดี ก็ย่อมสามารถที่จะเรียนรู้จากการพบปะพูดคุยกับผู้คนได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ

สอนลูกให้เก่งรอบด้านทั้งบู๊และบุ๋น

12 พฤษภาคม 2564

Soft skill และ Hard skill เปรียบเสมือนแขนและขาของคนเราที่ต้องมี 2 ข้างอยู่คู่กัน ที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถ้าขาดข้างใดข้างหนึ่งไป ก็ย่อมทำให้ร่างกายไม่สมดุล ทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่วางไว้ได้

อ่านต่อ

หนึ่งในคำถามยอดฮิต ว่า หลักสูตร Soft Skills นั้น สอนอะไร?

10 เมษายน 2564

หลักสูตร Soft Skills นั้น จริงๆแล้วไม่มีหลักสูตรตายตัว ไม่ใช่การเรียนแบบทฤษฎีที่มีคำตอบถูกหรือผิด การเรียน Soft Skills เป็นการพัฒนาความคิดและอารมณ์แบบองค์รวม ผ่านกิจกรรมที่ทางสถาบันได้ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจในตนเองอย่างถูกทาง ขอย้ำว่า “อย่างถูกทาง” ...

อ่านต่อ

ทักษะความเป็นผู้นำ : ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

18 ตุลาคม 2563

ในโลกยุคปัจจุบัน การเป็นผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทักษะความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่หาได้ยาก และไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ ทักษะความเป็นผู้นำประกอบด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีม การรับฟังผู้อื่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีบุคลิกลักษณะของผู้สั่งการ

อ่านต่อ

การเรียน Phonics : เรื่องน่าดีใจสำหรับเด็กๆ

1 ตุลาคม 2563

Phonics คือรูปแบบการเรียนรู้ภาษารูปแบบหนึ่ง โดยการทำความเข้าใจสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ตัวอักษร หรือ คำ ว่าออกเสียงอย่างไร ซึ่งถือเป็นแกนหลักของภาษาทุกภาษา เมื่อเข้าใจแล้ว เด็กก็ควรรู้จักการผสมเสียง Phonics เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างคำกับตัวอักษรต่างๆ ได้

อ่านต่อ

7 ทักษะจำเป็นที่พ่อแม่สามารถสอนลูกได้

1 กันยายน 2563

"เด็กเปรียบเสมือนก้อนดินที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามที่คนปั้น" จากแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าอนาคตของเด็กก็สามารถปั้นขึ้นมาได้เช่นกัน และนี่คือ 7 ทักษะจำเป็นที่พ่อแม่สามารถสอนลูกๆ ได้

อ่านต่อ

ทำไมจึงควรสอน Soft Skills ตั้งแต่วัยประถม

1 สิงหาคม 2563

ในโลกยุคปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูง ไปจนถึงการเจรจาหว่านล้อมลูกค้าเพื่อปิดการขาย ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในการทำงาน

อ่านต่อ

ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญอย่างไร

1 มิถุนายน 2563

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้พบคำจำกัดความที่ค่อนข้างใหม่เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ พูดง่ายๆ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถปรับตัวหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น ตลอดจนมีความรู้สึกร่วม รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้คนรอบข้าง

อ่านต่อ

ทำไมมนุษยสัมพันธ์จึงเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1 พฤษภาคม 2563

ในโลกยุคปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูง ไปจนถึงการเจรจาหว่านล้อมลูกค้าเพื่อปิดการขาย ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในการทำงาน นอกจากนี้ การสื่อสารยังช่วยเปิดกว้างทางความคิดจากแลกเปลี่ยนความเห็นที่หลากหลาย ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องฝึกทักษะการพูด เพื่อให้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิผล ที่ไม่ซับซ้อน และทุกคนสามารถเข้าใจได้

อ่านต่อ