ครูผู้สอนเป็นผู้ขับเคลื่อน

การนำเทคโนโลยีมาใช้

สถาบัน House of Soft Skills Thailand (HOSS) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะ Soft Skills ซึ่งอุทิศตัวเพื่อร่วมกำหนดแนวทางชีวิตให้แก่เด็กๆ และให้เด็กได้เริ่มเดินตามเส้นทางอาชีพของตนเองก่อนคนอื่น เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นเด็กๆ ของเราเติบโตและงอกงามในแบบของตัวเอง เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านวิชาการของเด็ก แต่ยังให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม และคุณธรรมของเด็ก ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายต่างๆ สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จะเป็นผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต

เราภาคภูมิใจในครูของเรา ผู้อุทิศตัวทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ เราภูมิใจกับจำนวนครูสตรีที่เปี่ยมไปด้วยพลังในสถาบัน HOSS ของเรา และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่า สตรีสามารถทลายข้อจำกัดของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และเป็นกระดูกสันหลังของสังคมได้ ในฐานะแม่ พวกเขาคือผู้ดูแลขั้นแรกในการเลี้ยงดูเด็กตลอดเวลา เพื่อให้ลูกของพวกเขาได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต
เรา บุคลากรของสถาบัน House of Soft Skills Thailand (HOSS), ตระหนักถึงความเสียสละของผู้เป็นแม่ และยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงาน (และแบ่งปันความสนุก) ในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโต